Laulun jatkokurssi

Ville Laaksonen
Laulun jatkokurssi

Ilmoittaudu jatkokurssille

Laulun jatkokurssille voivat osallista ne laulajat, jotka ovat aiemmin osallistuneet jollekin kurssilleni. Kurssilla syvennetään laulutekniikan osaamista ja sovelletaan uusimpia lauluharjoituksia ja harjoitusmenetelmiä käytäntöön.

Kurssin opetus jakautuu kolmeen osaan. Luento-osuudessa syvennytään eri aiheisiin teoreettisesti. Osallistavassa workshop-osuudessa harjoitellaan eri tekniikoita käytännössä ja etsitään jokaiselle parhaat työvälineet tekniikan harjoittelemiseen. Mestarikurssilla laulajat saavat yksilöopetusta ja pääsevät soveltamaan opittuja tekniikoita valitsemiinsa lauluihin. Laulajat seuraavat toistensa opetusta sekä osallistuvat harjoituksiin syventäen näin käytännön osaamistaan. Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

• Moving Voice - kokonaisvaltainen lähestymistapa laulamiseen ja eri laulumenetelmiin (esim. Complete Vocal Technique)
• Vokaalien muuntelu eri äänenkorkeuksien ja soundien mukaan
• Tasapainoinen äänentuotto - hengityksen, äänihuulten ja ääntöväylän yhteistoiminta
• Läsnäoleva kuunteleminen autenttisen ilmaisun tukena

Muita aiheita voidaan sopia osallistujien toiveiden mukaan. Näitä voivat olla mm. mikrofonitekniikka, rytmiikka tai erilaiset tehosteet.

Jatkokurssin hinta on 350 €. Seuraava kurssi järjestetään vuonna 2021. Kurssille mahtuu 7-10 laulajaa.

Tutustu myös:
Laulutunnit
Pienryhmäkurssi
Laulun kesäkurssi