Ville Laaksosen opetusfilosofia

Ville Laaksonen
Opetusfilosofia

Jokainen voi olla laulaja ja musiikintekijä. Kun laulat ensimmäisen sävelen, olet jo laulaja. Työni laulunopettajana ja musiikkikasvattajana on osoittanut, että kaikki voivat kehittää laulutaitoaan. Minun tehtäväni opettajana on tukea opiskelijoiden kehittymistä heidän omista lähtökohdistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Urheilukaan ei ole vain huippu-urheilijoita varten. Samoin laulaminen ja musisoiminen on mahdollista ihan kaikille.

Keskeisiä arvoja minulle opettajana ovat tasa-arvo ja kriittinen ajattelu. Tasa-arvo näkyy opetuksessani niin, että pyrin tietoisesti antamaan vastuun taiteellisista valinnoista laulajalle ja haastamaan siten musiikinopetuksen perinteistä hierarkista asetelmaa, jossa opettaja kertoo, mikä on oikein ja väärin. Olen musiikin ja laulamisen asiantuntija, mutta oppilaani on oman laulajuutensa ja musiikintekijyytensä asiantuntija. Alan asiantuntemukseni kautta pyrin antamaan näkökulmia musiikissa ilmeneviin valtasuhteisiin sekä työkaluja niiden kriittiseen tarkasteluun. Koska laulaminen tapahtuu ajassa, jokainen hetki on mahdollisuus tehdä toisin, uudella tavalla, löytää uusia näkökulmia. Tätä taiteellisen ajattelun taitoa pyrin opettajana vahvistamaan.

Laulaminen on henkilökohtaista ja laulamalla ihminen paljastaa itsestään paljon. Siksi pyrin opettajana luomaan turvallisen ja positiivisen oppimisympäristön, joka kannustaa yrittämään parhaansa ja jossa virheet ovat mahdollisuuksia uuden oppimiseen.

Voit tutustua tarkemmin minuun ja taustaani
täällä.