Laulun pienryhmäkurssi

Ville Laaksonen
Laulun pienryhmäkurssi

Ilmoittaudu pienryhmäkurssille tästä!

Laulunopiskelu ryhmässä on tehokasta, motivoivaa ja hauskaa. Pienryhmäkurssin hyvä henki ja ryhmän kannustus innostavat jokaista oppimaan ja kehittymään laulajana. Osallistava ryhmäopetus tarjoaa yksityisopetukseen verrattuna useampia näkökulmia eri aiheiden opiskeluun. Oppimiskokemuksien jakaminen ja toisten laulajien opetuksen seuraaminen syventävät eri aihealueiden ymmärtämistä ja oppimista.

Pienryhmäkurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kurssi sisältää kahdeksan kolmetuntista opetuskertaa viikon välein. Opetuskerrat ovat aina samana viikonpäivänä klo 18-21. Tarkemmat päivämäärät sovitaan ryhmän kesken ensimmäisellä kerralla. Ryhmän koko on 4-7 henkeä.

Kurssin opetus koostuu luento- ja workshop-osuuksista sekä yksilöopetuksesta. Jokaisella opetuskerralla syvennytään ensin johonkin laulutekniikan (Moving Voice & Complete Vocal Technique) osa-alueeseen ja harjoitellaan sen soveltamista käytäntöön. Sen jälkeen osallistujat saavat yksilöopetusta valitsemansa kappaleen kanssa n. 20-30 minuutin mittaisilla laulutunneilla. Laulajat seuraavat toistensa opetusta sekä osallistuvat käytännössä harjoituksiin. Eri kurssikertojen aiheita ovat:

  • Moving Voice - Kokonaisvaltainen lähestymistapa laulamiseen
  • Hengitystekniikka
  • Complete Vocal Technique
  • CVT:n äänimoodit sekä vokaalit äänenvoimakkuuden ja laadun hallintaan
  • Tulkinta - miten ilmaisu ja tekniikka kohtaavat

Muut aiheet sovitaan osallistujien kesken. Näitä voivat olla mm. mikrofonitekniikka, rytmiikka tai erilaiset tehosteet (vibrato, särö, breikit jne.).

Pienryhmäkurssin hinta on 540 euroa. Seuraava ryhmä alkaa.
Ilmoittaudu pienryhmäkurssille täällä!

Tutustu myös:
Laulun kesäkurssi
Jatkokurssi