Laulu- ja puhekoulutukset yrityksille ja yhteisöille

Ville Laaksonen
Räätälöidyt koulutukset - yrityksille ja yhteisöille

Ville Laaksonen käy säännöllisesti antamassa äänenkäytön, laulun ja pedagogiikan koulutuksia laulajille, näyttelijöille, laulunopettajille, kuoroille ja muille lauluryhmille Suomessa ja ulkomailla. Koulutukset soveltuvat myös ammatissaan paljon puhuville, jotka saavat tekniikasta apua esimerkiksi suurempaan ilmaisulliseen skaalaan, äänen kestävyyteen ja kantavuuteen. Puhekoulutus soveltuu hyvin kaikille puheäänen ammattilaisille esimerkiksi koulujen opettajille, konsulteille ja asiakaspalvelijoille.

Alta löytyy esimerkkejä yrityksille ja yhteisöille rakennetuista koulutuksista. Näiden kurssien lisäksi on mahdollista räätälöidä erilaisia kursseja ja kokonaisuuksia juuri teidän tarpeisiinne. Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan kurssin tai tekemään yhteistyötä sellaisen järjestämiseksi, ota yhteyttä sähköpostitse -
info@laulunopetus.fi.

Moving Voice
(kesto 6-7 tuntia sis. tunnin ruokatauon)

Koulutus aloitetaan noin kahden tunnin yleiskatsauksella laulutekniikkaan ja sen tieteelliseen perustaan. Sen jälkeen voidaan osallistujamäärästä riippuen perehtyä tarkemmin joihinkin osa-alueisiin, esim. hengitys, resonanssitaktiikat tai efektit. Workshop-osuudessa aktiiviosallistujat saavat yksi kerrallaan opetusta muiden seuratessa ja osallistuessa tekniikkaharjoituksiin. Kurssille mahtuu aktiiviosallistujia korkeintaan 8 henkeä. Yhteensä osallistujia voi olla enintään 30. Kurssi voidaan järjestää myös yhdelle tai useammalle kuorolle. Tällöin mestarikurssiosuudessa keskitytään tekniikan hyödyntämiseen kuoro-ohjelmistossa. Kolutuksen voi tilata myös kaksipäiväisenä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous koulutuksesta!
Complete Vocal Technique -koulutus
(kesto 6-7 tuntia sis. tunnin ruokatauon)

Koulutus aloitetaan yleiskatsauksella Complete Vocal Techniquen perusteisiin. Teorian lisäksi keskeisiä osa-alueita kuten tukea ja äänimoodeja harjoitellaan käytännössä. Workshop-osuudessa aktiiviosallistujat saavat yksi kerrallaan opetusta muiden seuratessa ja osallistuessa tekniikkaharjoituksiin. Kurssille mahtuu aktiiviosallistujia korkeintaan 8 henkeä. Yhteensä osallistujia voi olla enintään 30. Kurssi voidaan järjestää myös kaksipäiväisenä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous koulutuksesta!
Äänenkäytön koulutus puhujille
(3 tuntia)

Koulutus soveltuu erityisesti yrityksille ja yhteisöille. Oikean äänenkäytön tekniikan avulla puheesta tulee soivempaa, vaivattomampaa sekä ilmaisuvoimaisempaa. Tasapainosella äänellä viesti menee paremmin perille. Koulutuksen aluksi käydään läpi teoriassa äänen toimintaa ja sekä lyhyt yleiskatsaus tekniikkaan. Koulutuksen pääpaino on käytännön harjoituksissa sekä lyhyissä yksilöohjaussessioissa halukkaille. Ryhmäkoulutuksen tueksi on mahdollista järjestää yksilöohjausta sitä tarvitseville.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous koulutuksesta!
Pedagogiikkakoulutus
(2-3 tuntia)


Pedagogiikkakoulutus soveltuu kaikille laulunopettajille sekä myös muille musiikin alan opettajille. Koulutuksessa esitellään työkaluja nykyaikaisen pedagogisen ajattelun soveltamisesta laulunopetuksen käytäntöön. Osallistujat saavat keinoja herätellä kriittistä ja taiteellista ajattelua laulunopiskelijoissa. Koulutuksessa esiteltyä pedagogista lähestymistapaa voidaan käyttää kaikessa taideopetuksessa parantamaan sekä opettajien että opiskelijoiden hyvinvointia ja työssä jaksamista. Koulutukseen voidaan liittää myös opetusnäyte, jossa esitellään pedagogiikkaa käytännössä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous koulutuksesta!